Klauzula informacyjna dla byłych pracowników/zleceniobiorców Bus Service Center Sp. z o.o. dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bus Service Center Sp. z o.o.;z siedzibą w miejscowości Gliwice 44-100, ul. Chorzowska 156J, NIP 9691443181, REGON 240304990,telefon 32 338 68 41.

 2. Wszelkie uwagi oraz pytania w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować za pośrednictwem adresu e-mail: magdalenai@bsc-gliwice.pl;

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zrealizowania obowiązku Administratora jako pracodawcy/zleceniodawcy w zakresie przechowywania i archiwizacji dokumentacji związanej z zatrudnieniem, a także dla zrealizowania obowiązków Administratora jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy i płatnika składek ZUS – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Pani/Pana dane mogą być przetwarzane również w celu obrony/dochodzenia tych roszczeń – jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  Podanie danych osobowych było warunkiem zawarcia i realizacji umowy o pracę/zlecenia.

  Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa tzn. przez 50 lub 10 lat zgodnie z przepisami ustawy z dn. 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1270 ze zm.)

  W przypadku zleceniobiorców, w których wystąpił zbieg tytułów ubezpieczeń i nie były pobierane składki emerytalno – rentowe okres przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe jest określone odrębnymi przepisami prawa związanymi z realizacją obowiązków podatkowych (ustawa o rachunkowości) i ubezpieczeniowych (ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych).

  Dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom danych poza podmiotami uprawnionymi na mocy przepisów prawa, a także podmiotami upoważnionymi przez Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, obsługi księgowo-kadrowej oraz obsługi informatycznej.

 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Autoryzacje, certyfikaty...:
Logo Solaris Logo Konvekta Logo Eberspaercher Logo Fischer Panda
Wspieramy, jesteśmy członkami...:
Logo GKS Piast Gliwice Logo Klub Biznesu Piasta Gliwice