KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób biorących udział w procesie rekrutacji / kontrahentów / kontrahentów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Bus Service Center Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Gliwice 44-100, ul. Chorzowska 156J, NIP 9691443181, REGON 240304990 , telefon: 32 338 68 41

  2. cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są zależne od podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: w przypadku rekrutacji będzie to Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji, w przypadku obsługi Pani/Pana zapytania podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, po zawarciu umowy właściwe regulacje zawarte w umowie i ciążące na nas obowiązki prawne, w przypadku wykorzystywanego przez nas monitoringu na cele zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia odpowiednie regulacje prawne;

  3. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do celu przetwarzania: w przypadku przesłania CV do zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku udzielania informacji o naszych usługach, przygotowania i negocjowania oferty do 12 miesięcy po zakończeniu tego procesu, a w przypadku świadczenia usług lub dokonania przez nas zakupu zgodnie z okresem określonym w umowie, lub we właściwych regulacjach prawnych jak ustawowy okres przechowywania dokumentacji dokumentów sprzedaży i zakupów, lub okres gwarancyjny, w przypadku wykorzystywanego przez nas monitoringu na cele zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na okres nie dłuższy niż 3 miesiące;

  4. pragniemy podkreślić, że nie gromadzimy o Pani/Panu informacji ponad te, które zostały nam przekazane w trakcie obsługi Pani/Pana zgłoszeń i zapytań osobiście lub przez Pani/Pana przełożonych i/lub współpracowników, lub ponad te, które są wymagane do zawarcia umowy, jej prawidłowej realizacji oraz udokumentowania;

  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi zaufani partnerzy biznesowi i dostawcy usług (jak kancelaria prawna), jednak ewentualne przekazywanie Państwa danych osobowych będzie związane wyłącznie z naszą bieżącą działalnością i przyjętymi przez nas metodami pracy, obsługą Państwa zapytań lub świadczeniem usług/realizacją dostaw, a odbiorcy Pani/Pana danych osobowych nie otrzymują zgody na wykorzystywanie powierzonych do przetwarzania danych dla własnych celów. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również podmioty i instytucje, którym dane są przekazywane ze względu na ciążące na nas obowiązki prawne lub jest to wymagane do prawidłowej realizacji umów (np. urzędy skarbowe);

  6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji Pani/Pana praw prosimy o kontakt mailowy na adres: magdalenai@bsc-gliwice.pl; lub kontakt telefoniczny 32 338 68 41;

  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

  9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być: dobrowolne (w kontaktach biznesowych, w procesie ofertowania), wymagane przepisami prawa (w celu zawarcia umowy i jej pełnej realizacji) lub dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania czynności, w ramach których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe (jak uczestniczenie w procesie rekrutacji).


 

Autoryzacje, certyfikaty...:
Logo Solaris Logo Konvekta Logo Eberspaercher Logo Fischer Panda
Wspieramy, jesteśmy członkami...:
Logo GKS Piast Gliwice Logo Klub Biznesu Piasta Gliwice